Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti dňa 10.4.2018 o 8.00 hod.

Zdroj : Judr. Ján Debnár
V Detfe : 22.02.2018
viac...

Zverejnené 22.2.2018 -hub-


 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 11.4.2018 o 13.00 hod.

Zdroj : JUDR. Jana Denárová
V Detve : 22.02.2018
viac...

Zverejnené 22.2.2018 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 54 m² n

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 54 m nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom ...viac...

Zverejnené 21.2.2018 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 35 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 897 na ul. M. R. Štefánika 19,

Mesto Detva má zámerprenajať časť nebytového priestoru o výmere 35 m nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 897 na ul. M. R. Štefánika 19, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č. ...viac...

Zverejnené 20.2.2018 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 53 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, k

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 53 m nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Det ...viac...

Zverejnené 19.2.2018 -hub-


 

Celoplošná jarná deratizácia – žiadosť o zabezpečenie

 
 
      
            Mesto Detva upozorňuje na ustanovenie § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niek ...viac...

Zverejnené 22.2.2018 -hub-


 

Spojená škola v Detve uspela v investičnom projekte

Spojená škola


 
Spojená škola v Detve uspela vo výzve IROP-PO2-SC223-2016-14 na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s projektom „Modernizácia praktického vyučovania ...viac...

Zverejnené 19.2.2018 -hub-


 

HC 07 Detva - rozpis ľadu 19.2. - 25.2.2018

Zdroj : HC 07 Detva
V Detve : 16.02.2018
viac...

Zverejnené 16.2.2018 -hub-


 

Verejné korčuľovanie počas jarných prázdnin

Technické služby Detva, Vás pozývajú na verejné korčuľovanie počas jarných prázdnin
 
Pondelok      19.02.2018              12.45 hod. - 14.15 hod.
Utorok          20.02.2018      ...viac...

Zverejnené 16.2.2018 -hub-


 

Stredoslovenská energetika a.s. - distribúcia, v dňoch 13.2., 14.2. a 19.2.2018 bude prerušená distribúcia elektrickej energie

Stredoslovenská energetika  upozoroňuje na odstávku elektrickej energie nasledovne :
 
DETVA - sídl
dňa 08.03.2018 od 7.30 hod. - do 13.30 hod.
 
Dolinky
  ...viac...

Zverejnené 22.12.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 12 m²

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 12 m nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 874 na ul. Obrancov mieru č. 3, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č ...viac...

Zverejnené 12.2.2018 -hub-


 

Územné rozhodnutie-PP Trstená, IS-C1a-Koordinačná situácia-Model-000

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

STAVEBNĚ POVOLENIE-Nájomný bytový dom č 4 Dolinky- Detva

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Fašiangy s RATOLESŤOU dňa 10. februára 2018

Zdroj : DSF RATOLESŤ
V Detve : 07.02.2018
viac...

Zverejnené 7.2.2018 -hub-


 

Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor

Zdroj : Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor
V Detve : 02.02.2018
viac...

Zverejnené 2.2.2018 -hub-


 

Zámer zámeny

Zdroj : MsÚ Detva, odd.správy majetku
V Detve : 29.01.2018
viac...

Zverejnené 29.1.2018 -hub-


 

Mesto Detva v rámci niektorých predajných akcií (podľa harmonogramu na rok 2018) usporiada aj farmársky trh

Mesto Detva v rámci niektorých predajných akcií /podľa harmonogramu na rok 2018/ usporiada aj farmársky trh, čím chce podporiť miestnych výrobcov, pestovateľov a farmárov na prezentáciu a predaj ich v ...viac...

Zverejnené 24.1.2018 -hub-


 

Reakcia primátora mesta na článok uverejnený v týždenníku Plus 7 dní

 
„Vážení občania,
už sme si zvykli, že v rôznych bulvárnych médiách, akými je aj týždenník Plus 7 dní, sa snažia uverejňovať rôzne konšpiračné články plné pikantných poloprávd a zavádza ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -hub-


 

MEDIGOL Detva s.r.o. oznamuje zrušenie LSPP pre dospelých v Detve

MEDIGOL  Detva s.r.o. oznamuje že dňom 1.1.2018  sa ruší   Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, ktorá sa nachádzala na Poliklinike v Detve, ul. Tajovského 5 a to na základe rozhodnutia Banskoby ...viac...

Zverejnené 29.12.2017 -hub-


 

Novela zákona č. 238/2017 Z.z. o správnych poplatkoch

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu sadzobníka správnych poplatkov na základe zákona č. 238/2017, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2018
Zdroj: Eva Golianová, matrika
V Det ...viac...

Zverejnené 19.12.2017


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

V Detve, dňa 28.6.2017
Zdroj: Ing. Budáčová, vedúca OOR 
viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja

V Detve, dňa 6.7.2017
Zdroj: Ing. Eva Budáčová, vedúca OOR
viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

VZN mesta o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebných kampaní

V Detve, dňa 1.8.2017
Zdroj: Ing. Eva, Budáčová, vedúca organizačného oddelenia
viac...

Zverejnené 1.8.2017


 

Podpoľanie smúti za Prof. Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým.  Nad jeho odchodom smúti celé Slovens ...viac...

Zverejnené 26.7.2017 -MGa-


 

Tábor STOP NUDE XI. s Bezdedom, Pečovským, bratmi Šťastnými i colníkmi

Tábor STOP NUDE XI.


 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve organizovalo v prvý prázdninový týždeň 11. ročník tábora STOP NUDE XI. Pôvodný plán bol 65, no keď sa stále pridáva ...viac...

Zverejnené 14.7.2017 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka