Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Obrancov mieru 884/23, Detva

Zdroj : MsÚ Detva, Ing. Anna Budáčová OŠKaSV
V Detve : 20.04.2018
viac...

Zverejnené 20.4.2018 -hub-


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 5 m²

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 5 m nachádzajúceho sa v budove MsÚ Detva so súpisným číslom 1369 na ul. J. G. Tajovského 7, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -hub-


 

Stredoslovenská distribučná oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie nasledovne :

Stredoslovenská distribučná  upozoroňuje na odstávku elektrickej energie nasledovne :
 
DETVA - sídl
 
dňa 12.04.2018 od 7.30 hod. - do 12.30 hod.
 
Dolinky, ...viac...

Zverejnené 22.12.2017 -hub-


 

Rekonštrukcia cestných priepustov - Piešť I. a Piešť II.

 
Mestský úrad Detva, oddelenie výstavby a životného prostredia oznamuje obyvateľom mestskej časti Piešť I. a II. , že v časovom období od 3.4.2018  do 31.7.2018   bude realizovaná celková reko ...viac...

Zverejnené 6.4.2018 -hub-


 

Súkromne centrum MAJAČIK

Zdroj : SCVČ Detva MAJAČIK
V Detve : 18.04.2018
viac...

Zverejnené 18.4.2018 -hub-


 

Veľko objemové kontajnery - rozmiestnenie

Zdroj : MsÚ Detva, Ing. Eva Bohumeľová
V Detve : 26.03.2018
viac...

Zverejnené 26.3.2018 -hub-


 

Program KINO MARÍNA

Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 03.04.2018
viac...

Zverejnené 3.4.2018 -hub-


 

Vypaľovanie trávy

Zdroj:Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici
viac...

Zverejnené 28.3.2018 -ZMa-


 

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení ...viac...

Zverejnené 13.4.2018 -hub-


 

Záverečné stanovisko

Zdroj : Okresný úrad Banská Bystrica
V Detve : 28.3.2018
viac...

Zverejnené 28.3.2018 -ZMa-


 

Žiačky Obchodnej akadémie v Detve víťazkami celoslovenskej súťaže!

studentky_oa_detva

 

VÝNIMOČNÝ ÚSPECH DOSIAHLI ŽIAČKY OBCHODNEJ AKADÉMIE V DETVE. V CELOSLOVENSKOM FINÁLE SÚŤAŽE EUROFONDUE ZVÍŤAZILI A ZÍSKALI HLAVNÚ CENU – NÁVŠTEVU EURÓPSKEHO PARLAMENTU.
Súťaž o ...viac...

Zverejnené 27.3.2018 -hub-


 

Voľné pracovné miesta ZŠ ul. Kukučínova Detva

Zdroj : ZŠ Detva, ul. Kukučínova
V Detve : 03.04.2018
viac...

Zverejnené 3.4.2018 -hub-


 

Veľká noc v našom meste

Veľká noc


Zdroj : Súkromné centrum MAJAČIK
V Detve : 03.04.2018
viac...

Zverejnené 3.4.2018 -hub-


 

Oznámenie o začatí správneho konania – výruby

Zverejnené 15.3.2018 -ZMa-


 

Dobrovoľná vojenská príprava - brožúra

Zdroj : Ing. Marián Rosiar, Okresný úrad Detva
V Detve : 03.04.2018
viac...

Zverejnené 3.4.2018 -hub-


 

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob !

Zdroj : Krajské riaditeľstvo hasičského a záchraného zboru Banská Bystrica
V Detve : 03.04.2018
viac...

Zverejnené 3.4.2018 -hub-


 

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na registráciu

 
Pôdohospodárska platobná agentúra apeluje na chovateľov včiel, aby zaregistrovali včelstvo do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v rámci realizácie projektu pre podopatrenie 6.1 – Pom ...viac...

Zverejnené 1.3.2018 -hub-


 

Celoplošná jarná deratizácia – žiadosť o zabezpečenie

 
 
      
            Mesto Detva upozorňuje na ustanovenie § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niek ...viac...

Zverejnené 22.2.2018 -hub-


 

Územné rozhodnutie-PP Trstená, IS-C1a-Koordinačná situácia-Model-000

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

STAVEBNĚ POVOLENIE-Nájomný bytový dom č 4 Dolinky- Detva

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Fašiangy s RATOLESŤOU dňa 10. februára 2018

Zdroj : DSF RATOLESŤ
V Detve : 07.02.2018
viac...

Zverejnené 7.2.2018 -hub-


 

Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor

Zdroj : Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor
V Detve : 02.02.2018
viac...

Zverejnené 2.2.2018 -hub-


 

Mesto Detva v rámci niektorých predajných akcií (podľa harmonogramu na rok 2018) usporiada aj farmársky trh

Mesto Detva v rámci niektorých predajných akcií /podľa harmonogramu na rok 2018/ usporiada aj farmársky trh, čím chce podporiť miestnych výrobcov, pestovateľov a farmárov na prezentáciu a predaj ich v ...viac...

Zverejnené 24.1.2018 -hub-


 

Reakcia primátora mesta na článok uverejnený v týždenníku Plus 7 dní

 
„Vážení občania,
už sme si zvykli, že v rôznych bulvárnych médiách, akými je aj týždenník Plus 7 dní, sa snažia uverejňovať rôzne konšpiračné články plné pikantných poloprávd a zavádza ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -hub-


 

MEDIGOL Detva s.r.o. oznamuje zrušenie LSPP pre dospelých v Detve

MEDIGOL  Detva s.r.o. oznamuje že dňom 1.1.2018  sa ruší   Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, ktorá sa nachádzala na Poliklinike v Detve, ul. Tajovského 5 a to na základe rozhodnutia Banskoby ...viac...

Zverejnené 29.12.2017 -hub-


 

Novela zákona č. 238/2017 Z.z. o správnych poplatkoch

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu sadzobníka správnych poplatkov na základe zákona č. 238/2017, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2018
Zdroj: Eva Golianová, matrika
V Det ...viac...

Zverejnené 19.12.2017


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

V Detve, dňa 28.6.2017
Zdroj: Ing. Budáčová, vedúca OOR 
viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja

V Detve, dňa 6.7.2017
Zdroj: Ing. Eva Budáčová, vedúca OOR
viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

VZN mesta o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebných kampaní

V Detve, dňa 1.8.2017
Zdroj: Ing. Eva, Budáčová, vedúca organizačného oddelenia
viac...

Zverejnené 1.8.2017


 

Podpoľanie smúti za Prof. Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým.  Nad jeho odchodom smúti celé Slovens ...viac...

Zverejnené 26.7.2017 -MGa-


 

Tábor STOP NUDE XI. s Bezdedom, Pečovským, bratmi Šťastnými i colníkmi

Tábor STOP NUDE XI.


 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve organizovalo v prvý prázdninový týždeň 11. ročník tábora STOP NUDE XI. Pôvodný plán bol 65, no keď sa stále pridáva ...viac...

Zverejnené 14.7.2017 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka