Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Súkromné centrum voľného času MAJAČIK Vás pozýva na podujatie DEŇ ZEME

den_zeme.jpg


 
Zdroj : Súkromné centrum voľného času MAJAČIK
V Detve : 23.4.2019
viac...

Zverejnené 23.4.2019 -hub-


 

Pozvánka - 42. ročník prvomájového výstupu na JAVOR

Zdroj : Ms´Ú Detva
V Detve : 23.4.2019
viac...

Zverejnené 23.4.2019 -hub-


 

Stredoslovenská distribučná - oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná - oznamuje výpadok elektrickej energie:
 
dňa 30.04.2019 od 7.30 hod. - do 16.00 hod.
Detva miestna časť Piešť II. č. : 160, 161, 162, 163, 164, 165, 1 ...viac...

Zverejnené 11.12.2018 -hub-


 

Výberové konanie: Riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve

Erb mesta Detva, tri smreky na zelenej pôde


Detva, 18. apríl 2019
Mesto Detva vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní a potrebné doklady ...viac...

Zverejnené 18.4.2019 -ZVa-


 

Zber nebezpečného odpadu 27.4.2019 sobota

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 15.4.2019
viac...

Zverejnené 15.4.2019 -hub-


 

Verejná vyhláška - Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor, zmena druhu pozemku

Zdroj : Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný odbor
 V  Detve : 15.4.2019
viac...

Zverejnené 15.4.2019 -hub-


 

Vypaľovanie trávy

Zdroj: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
V Detve : 09.04.2019
 
viac...

Zverejnené 28.3.2018 -ZMa-


 

Program kina MARÍNA

program_kino_marina


 
Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 16.04.2019
viac...

Zverejnené 16.4.2019 -hub-


 

Výberové konanie: Riaditeľ Materskej školy, Nám. SNP 17, Detva

Mesto Detva zastúpené primátorom Ing. Jánom Šufliarským vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľ Materskej školy , Nám. SNP 17, Detva
Zdroj : MsÚ Detva
V Detve ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -hub-


 

Mesto Detva zastúpené primátorom Ing. Jánom Šufliarským vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľ Základnej školy, Kukučínova 480/6, Detva

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 09.04.2019
viac...

Zverejnené 9.4.2019 -hub-


 

Futbalový denný kemp Detva

futbalovy_denny_kemp


 
Zdroj : OZ Futbalový klub Detva
V Detve : 15.4.2019
viac...

Zverejnené 15.4.2019 -hub-


 

Upozornenie - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva, nie je ešte ukončený a stále prebiehajú stavebné a dokončovacie práce.

Mesto Detva upozorňuje občanov, hlavne rodičov, že realizovaný projekt „Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva, nie je ešte ukončený a stále prebiehajú stavebné a dokončovacie práce. ...viac...

Zverejnené 17.4.2019 -hub-


 

Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „V mojom okolí“.

Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „V mojom okolí“. Cieľom programu je umožniť aktívnym zamestnancom vybraných spoločností skupiny EPH, sprostredkovať pomoc a podporu na pro ...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -hub-


 

Oznámenie - čistenie priepustov Piešť I. a PiešťII.

                                       
         Oddelenie výstavby a životného prostredia pri MsU Detva oznamuje obyvateľom mestskej časti Piešť I a II. , že v časovom období od 8.4.2019  do 3 ...viac...

Zverejnené 4.4.2019 -hub-


 

Mobilita žiakov Obchodnej akadémie Detva v Litve

clanok3_0.jpg

 
Šesť žiakov Obchodnej akadémie v Detve sa pod vedením Mgr. Oľgy Feješovej zúčastnili týždňovej mobility u litovského partnera Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla v Litve. Ide o štvrtú ...viac...

Zverejnené 3.4.2019 -hub-


 

Postup do celoštátneho kola ekonomickej olympiády

clanok2_0.jpg

Jarmila Sedliaková, žiačka 4.ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa prebojovala do celoslovenského finále ekonomickej olympiády, keď v krajskom kole obsadila v silnej konkurencii skvelé tretie miesto. ...viac...

Zverejnené 3.4.2019 -hub-


 

Riaditeľ a zástupca Spojenej školy v Detve získali významné ocenenia

clanok1_foto1_1.jpg

 
Významné ocenenie získal pri príležitosti Dňa učiteľov riaditeľ Spojenej školy v Detve Ing. Ján Melich. Dňa 25. marca si z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej prevzal v Bratislave najvyš ...viac...

Zverejnené 3.4.2019 -hub-


 

Stavanie májov

Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča
 
 
Vás pozývajú na
 
STAVANIE MÁJOV V DETVE
 
 sobota 27. apríla 2019
 16,00 hod. - Nám. SNP
...viac...

Zverejnené 2.4.2019 -hub-


 

Zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta Detva

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 27.3.2019
viac...

Zverejnené 27.3.2019 -hub-


 

Oznámenie - rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 2019

Zdroj : TS Detva
V Detve : 22.3.2019
viac...

Zverejnené 22.3.2019 -hub-


 

KC A.S. v Detve Vás pozýva do kina Marína

kino_marina

 
 
Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 26.3.2019
viac...

Zverejnené 26.3.2019 -hub-


 

Všeobecné záväzné naradenia mesta Detva o záväzných častiach Územného plánu v znení zmien a doplnkov č. 4

Zdroj : Mesto Detva
V Detve : 12.3.2019
viac...

Zverejnené 12.3.2019 -hub-


 

Zámer - zverejnenie p.Bršel

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 11.3.2019
viac...

Zverejnené 11.3.2019 -hub-


 

Rozbor hospodárenia mesta Detva za rok 2018, Záverečný účet mesta

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 6.3.2019
viac...

Zverejnené 6.3.2019 -hub-


 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici - upozornenie

upozornenie


 
 
 
 
 
Zdroj : Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
V Detve : 05.3.2019
viac...

Zverejnené 5.3.2019 -hub-


 

Aký je skutočný rast platov zamestnancov MsÚ v Detve

Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 553/2003 Z.z. podľa ktorej sa zvýšili základné - tarifné platy zamestnancov vo verejnej správe o 10%. Funkčný plat zamestnanca vo verejnej správe ...viac...

Zverejnené 20.2.2019 -hub-


 

Distribúcia SPP - oznámenie o vstupe na pozemky

Zdroj : Distribúcia SPP
V Detve : 19.2.2019
viac...

Zverejnené 19.2.2019 -hub-


 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2025

Zdroj : BBSK
V Detve : 05.02.2019
viac...

Zverejnené 5.2.2019 -hub-


 

Volejbalový turnaj Štefana Murína

Zverejnené 6.2.2019 -hub-


 

Juniáles 2018

juniales_deti

Zverejnené 6.2.2019 -hub-


 

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019

http://uradna-tabula.detva.sk/dotacie-na-cinnost-prevadzku-a-jednorazove-projekty.phtml?id3=96475Výzva na predkladanie žiadostí na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019
 
Mes ...viac...

Zverejnené 6.11.2018 -hub-


 

ZŠ Kukučínova, Detva - oznam voľné pracovné miesto

Zdroj : ZŠ Kukučínova, Detva
V Detve : 27.11.2018
viac...

Zverejnené 27.11.2018 -hub-


 

Súkromné centrum voľného času MAJAČIK

deti_na_vylete.JPG


       Prvé dva júlové týždne pripravilo pre  deti z Podpoľania denné letné tábory Tuláčik I a II. Počas dvoch týždňov deti spoznali mnoho kultúrnych pamiatok. Navštívili hrad Divín, Fiľakovsk ...viac...

Zverejnené 16.7.2018 -hub-


 

Záverečné stanovisko

Zdroj : Okresný úrad Banská Bystrica
V Detve : 28.3.2018
viac...

Zverejnené 28.3.2018 -ZMa-


 

Oznámenie o začatí správneho konania – výruby

Zverejnené 15.3.2018 -ZMa-


 

Územné rozhodnutie-PP Trstená, IS-C1a-Koordinačná situácia-Model-000

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

STAVEBNĚ POVOLENIE-Nájomný bytový dom č 4 Dolinky- Detva

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zverejnené 9.2.2018 -ZMa-


 

Fašiangy s RATOLESŤOU dňa 10. februára 2018

Zdroj : DSF RATOLESŤ
V Detve : 07.02.2018
viac...

Zverejnené 7.2.2018 -hub-


 

Novela zákona č. 238/2017 Z.z. o správnych poplatkoch

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu sadzobníka správnych poplatkov na základe zákona č. 238/2017, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2018
Zdroj: Eva Golianová, matrika
V Det ...viac...

Zverejnené 19.12.2017


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

V Detve, dňa 28.6.2017
Zdroj: Ing. Budáčová, vedúca OOR 
viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja

V Detve, dňa 6.7.2017
Zdroj: Ing. Eva Budáčová, vedúca OOR
viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

VZN mesta o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebných kampaní

V Detve, dňa 1.8.2017
Zdroj: Ing. Eva, Budáčová, vedúca organizačného oddelenia
viac...

Zverejnené 1.8.2017


 

Podpoľanie smúti za Prof. Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým.  Nad jeho odchodom smúti celé Slovens ...viac...

Zverejnené 26.7.2017


 

Tábor STOP NUDE XI. s Bezdedom, Pečovským, bratmi Šťastnými i colníkmi

Tábor STOP NUDE XI.


 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve organizovalo v prvý prázdninový týždeň 11. ročník tábora STOP NUDE XI. Pôvodný plán bol 65, no keď sa stále pridáva ...viac...

Zverejnené 14.7.2017 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka