Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Prenájom nebytového priestoru - kancelária, letný štadión

Zverejnené 18.10.2019 -MSa-Počet videní: 13


 

Stavebné povolenie - nadstavba a prístavba budovy občianskej vybavenosti

Zverejnené 18.10.2019 -MSa-Počet videní: 17


 

Pamptrack Detva

Zverejnené 8.8.2019 -MSa-Počet videní: 380


 

Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Nadstavba a prístavby budovy občianskej vybavenosti

Zverejnené 30.7.2019 -ZVa-Počet videní: 436


 

Prenájom nebytového priestoru

Zverejnené 15.7.2019 -MSa-Počet videní: 460


 

Prenájom pozemku - 5 metrov štvorcových

Zverejnené 11.7.2019 -MSa-Počet videní: 490


 

Verejná vyhláška - zámer na prenájom pozemku, prístupová cesta

Zverejnené 6.6.2019 -MSa-Počet videní: 694


 

Verejná vyhláška - zámer na prenájom nebytových priestorov

Zverejnené 4.6.2019 -MSa-Počet videní: 657


 

Verejná vyhláška - zámer prenájmu nebytového priestoru lš 2

Zverejnené 4.6.2019 -MSa-Počet videní: 670


 

Verejná vyhláška - prenájom pozemku záhrada Jilemnického

Zverejnené 3.6.2019 -MSa-Počet videní: 679


 

Verejná vyhláška - Zámer na prenájom pozemku

Prenájom pozemku
viac...

Zverejnené 14.5.2019 -MSa-Počet videní: 826


 

Verejná vyhláška - povolenie dočasnej stavby altánku

Povolenie stavby altánku
viac...

Zverejnené 14.5.2019 -MSa-Počet videní: 811


 

Verejná vyhláška - zrušenie trvalého pobytu Ing. Sarvašová

Zverejnené 26.10.2018 -hub-Počet videní: 2067


 

Verejná vyhláška - Orange Slovensko a.s.

Zdroj : MsÚ Detva
V Detve : 24.9.2018
viac...

Zverejnené 24.9.2018 -hub-Počet videní: 2184


 

Stavebné povolenie PUNCH PRECISION DETVA

Zdroj : Ing. Krekáňová, MsÚ Detva
V Detve : 30.8.2018
viac...

Zverejnené 30.8.2018 -ZMa-Počet videní: 2424


 

STAVEBNÉ POVOLENIE-ROZHODNITIE-Komunikácia a spevnené plochy - PUNCH

Zdroj : Jana Ľuptáková, MsÚ Detva
V Detve : 28.8.2018
viac...

Zverejnené 28.8.2018 -ZMa-Počet videní: 2214


 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - PUNCH Detva Trstená

Sprístupnenie právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/detva-priemvselnv-park-trstena-vvrobne-halv-l-etapa
 
viac...

Zverejnené 27.7.2018 -hub-Počet videní: 2538


 

Návrh na vydanie rozhodnutia PUNCH PRECISION DETVA s. r. o o umiestnení stavby podľa § 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a §3 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

Zverejnené 2.5.2018 -ZMa-Počet videní: 2830


 

Oznamy

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub krovín

Zverejnené 14.10.2019 -MSa-Počet videní: 17


 

Verejné obstarávanie

Bezpečné ihrisko - oprava športového multifunkčného ihriska v areáli štadióna

Zverejnené 4.10.2019 -MSa-Počet videní: 123


 

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na vedúceho oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb

Zverejnené 1.10.2019 -MSa-Počet videní: 188


 

Výberové konanie na vedúceho oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí

Zverejnené 1.10.2019 -MSa-Počet videní: 212


 

Výberové konanie na referenta investičnej výstavby

Zverejnené 1.10.2019 -MSa-Počet videní: 184


 

Výberové konanie na referenta územného plánu a architektúry

Zverejnené 1.10.2019 -MSa-Počet videní: 182


 

Pozvánky na MsZ

Pozvánka na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve 1. 10. 2019

Zverejnené 27.9.2019 -MSa-Počet videní: 98


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka