Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív

Úradná tabuľa - aktuality

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
Ján Cerovský a manž. Jana, bytom Detva, Jilemnického 990/3 ( ďalej navrhovateľ ), podali dňa 11.09.2008 n ...viac...


 

Rozhodnutie - Okresný úrad Detva

Zdroj : Okresný úrad Detva
V Detve : 01.3.2018
viac...


 

Mesto Detva J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva zastúpené primátorom Ing. Jánom Šufliarským vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)


 

Výzva na podanie žiadostí o dotácie na rok 2009

V súlade s VZN Mesta Detvy č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Detvy, a VZN č. 7/2007 Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2005 zverejňuje Mesto Detva Mestský úrad v Detve, výzvu na podanie žiados ...viac...


 

Verejná vyhláška - o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - O Z N Á M E N I E

O začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania
Mesto Detva podalo dňa 18.06.2008 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia p ...viac...


 

Pozvánka na pietny akt kladenia vencov

Mesto Detva
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
a politické strany v Detvepozývajú všetkých občanov mesta
na pietny akt kladenia vencov
pri príležitosti 64. výročia víťazst ...viac...


 

Konkurzy Servisného centra pre Mikroregión Podpoľanie


 

Vyhodnotenie 1. ročníka mestskej súťaže v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny „Kvety a plody našich

V rámci výstavy Plody našich záhrad , ktorá bola nainštalovaná v Klube dôchodcov na Partizánskej ulici v Detve počas Detvianskeho jarmoku v dňoch 3. a 4. októbra 2009 sa uskutočnila i výstava súťažný ...viac...


 

VEREJNÝ OZNAM - Kameňolom Stožok


 

Pozvánka na pietny akt kladenia vencov

Mesto Detva
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
a politické strany v Detve
pozývajú všetkých občanov mesta
na pietny akt kladenia vencov
pri príležitosti 66. výročia osl ...viac...


 

Furmanská súťaž ťažných koní o valašku

Monografia Detva

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka