Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na podanie žiadostí o dotácie na rok 2009

Výzva na podanie žiadostí o dotácie na rok 2009Vytlačiť
 

V súlade s VZN Mesta Detvy č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Detvy, a VZN č. 7/2007 – Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2005 zverejňuje Mesto Detva – Mestský úrad v Detve, výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Detvy na rok 2009.
Žiadať o poskytnutie dotácie možno len písomnou formou na predpísanom tlačive, ktoré je záujemcom k dispozícii na Mestskom úrade v Detve – oddelení školstva, kultúry a sociálnych vecí, resp. je možné si ho stiahnuť z webovej stránky mesta Detvy – www.detva.sk

K žiadosti je potrebné priložiť prílohy:
1. Charakteristika projektu (cieľové skupiny, obsah, časový plán realizácie, prínos pre mesto, región, štát, vzťah k iným cieľovým oblastiam a pod....)
2. Podrobný rozpočet projektu
3. Fotokópiu dokladu o právnej subjektivite žiadateľa
4. Fotokópiu dokladu o určení štatutárneho zástupcu (funkcia a meno)

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá listom, alebo osobne v podateľni Mestského úradu, Tajovského 7, Detva v termíne do 20.decembra 2008.


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka