Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Účinné a platné

VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy, alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy, alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti. Nariadenia sú prístupné na Mestskom úrade Detva a zverejňujú sa aj na webovom sídle mesta Detva.


 


 
Položky 1-20 z 60

4/2019platné
 

schválené: 20.6.2019, vyhlásené: 10.7.2019
novelizuje: 7/2015

3/2019platné
 

schválené: 20.6.2019, vyhlásené: 10.7.2019

2/2019účinné
 

Úplné znenie
schválené: 28.3.2019, vyhlásené: 3.5.2019, účinné: 18.5.2019
nahrádza: 14/2015

1/2019účinné
 

Úplné znenie
schválené: 28.3.2019, vyhlásené: 16.4.2019, účinné: 2.5.2019
nahrádza: 4/2013

3/2017účinné
 

schválené: 14.12.2017, vyhlásené: 18.12.2017, účinné: 2.1.2018

6/2016účinné
 

schválené: 16.12.2016, vyhlásené: 21.12.2016, účinné: 4.1.2017

2/2016účinné
 

schválené: 29.9.2016, vyhlásené: 5.10.2016, účinné: 20.10.2016

14/2015účinné
 

schválené: 17.12.2015, vyhlásené: 18.3.2016, účinné: 1.1.2016
predchádza: 2/2019

13/2015účinné
 

schválené: 17.12.2015, vyhlásené: 18.12.2015, účinné: 2.2.2016

12/2015účinné
 

schválené: 17.12.2015, vyhlásené: 18.12.2015, účinné: 1.1.2016
Položky 1-20 z 60

VZN Nesta Detva, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Detva č. 4/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestaDeutch version
English version
Úvodná stránka