Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška - Zámer na prenájom pozemkuVytlačiť
 

Prenájom pozemku


 
 

Verejná vyhláška - povolenie dočasnej stavby altánkuVytlačiť
 

Povolenie stavby altánku


 
 

Verejná vyhláška - zrušenie trvalého pobytu Ing. SarvašováVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Orange Slovensko a.s.Vytlačiť
 

Zdroj : MsÚ Detva

V Detve : 24.9.2018

Verejná vyhláška - Orange Slovensko a.s. orangevv-rozh..pdf orangevv-rozh..pdf (461.4 kB)

 
 

Stavebné povolenie PUNCH PRECISION DETVAVytlačiť
 

Zdroj : Ing. Krekáňová, MsÚ Detva

V Detve : 30.8.2018

Stavebné povolenie PUNCH PRECISION DETVA Stavebné povolenie PUNCH PRECISION DETVA.pdf Stavebné povolenie PUNCH PRECISION DETVA.pdf (1.3 MB)

 
 

STAVEBNÉ POVOLENIE-ROZHODNITIE-Komunikácia a spevnené plochy - PUNCHVytlačiť
 

Zdroj : Jana Ľuptáková, MsÚ Detva

V Detve : 28.8.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE-ROZHODNITIE-Komunikácia a spevnené plochy punchsp.pl.vv-rozhodnutie s dátumom.pdf punchsp.pl.vv-rozhodnutie s dátumom.pdf (2.5 MB)

 
 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - PUNCH Detva TrstenáVytlačiť
 

Sprístupnenie právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/detva-priemvselnv-park-trstena-vvrobne-halv-l-etapa

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia, PUNCH DETVA - Trstená, dve žiadosti ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia_punch_trstena_dve_ziadostipdf.pdf ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia_punch_trstena_dve_ziadostipdf.pdf (2 MB)
Územné rozhodnutie PUNCH DETVA - Trstená uzemne_rozhodnutie_punch_trstena.pdf uzemne_rozhodnutie_punch_trstena.pdf (403.5 kB)

 
 

Návrh na vydanie rozhodnutia PUNCH PRECISION DETVA s. r. o o umiestnení stavby podľa § 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a §3 vyhl. č. 453/2000 Z. z.Vytlačiť
 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby .pdf navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby .pdf (239.6 kB)

 
 
Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE - Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodov a připojovací plynovod
 1786-03 SP.pdf (561.6 kB) 1786-03 SP.pdf (561.6 kB)

 
Verejná vyhláška - ul.A.Hlinku plynová kotolňa

 
Verejná vyhláška bytový dom A.Hlinku

 
Verejná vyhláška - Ul.Kpt.Nálepku

 
Verejná vyhláška - plynová kotolňa A.Hlinku

 
Verejná vyhláška - Ul.Kpt. Nálepku

 
Verejna vyhláška "V" projekt

 
Verejná vyhláška zahusťovacia TS Piešť

 
Verejná vyhláška - „ Zahusťovacia TS Piešť “

 
Verejná vyhláška - zahusťovanie Piešť

 
Verejná vyhláška - Spoločenstvo vlastníkov A.Hlinku

 
Verejná vyhláška - rodinny dom Krné - Piešť

 
Verejná vyhláška - zahusťovanie trafostanice

 
Verejná vyhláška SSE

 
Verejná vyhláška - zahusťovanie TS Piešť

 

 

 
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie ARDIS a.s. Žiar nad Hronom

 
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

 
Verejná vyhláška o začatí územného konania Detva - Piešť zahustenie trafostanice

 
Zverejnenie odstúpenia odvolania proti rozhodnutiu mesta Detva
 dt_net.pdf (73.1 kB) dt_net.pdf (73.1 kB)

 
Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na stavbu „ Detva – Kostolná – zahustenie TS 345/ts/kostolna-obec.5 “
 bbf_elektro.pdf (114.9 kB) bbf_elektro.pdf (114.9 kB)

 
Verejná vyhláška ARDIS a.s. Žiar nad Hronom o začatí územného konania

 
Verejná vyhláška - zmena užívania A.Hlinku

 
Verejná vyhláška - o obsahu odvolania a výzva k vyjadreniu stanoviska k odvolaniu

 
Verejná vyhláška - Obvodný banský úrad B.Bystrica

 
Verejná vyhláška - SE distribúcia

 
Oprava písomnej chyby - DTnet

 

 
Verejná vyhláška - Detva, optická sieť DT net

 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

 
Verejná vyhláška - zmeny užívania priestrov Ing. Bršel

 
Verejná vyhláška - stredoslovenská energetika

 
Verejná vyhláška NetSpace s.r.o.

 
PEMET STAV - stavebné povolenie

 
Verejná vyhláška - stavebné povolenie

 
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie PEMET STAV s.r.o.

 
Verejná vyhláška - PEMET STAV s.r.o. Detva

 
Bytový dom Novosady - kotolňa

 
Verejná vyhláška - dostavba bioplynovej stanice

 
Verejná vyhláška - rodinný dom novostavba

 
Verejná vyhláška DTnet

 
Verejná vyhláška Detva - Skliarovo zahustenie Hlinisko

 
Verejna vyhláška - začatie konania rodinný dom

 
Zmeny stavby Polyfunkčný objekt Detva

 
Detva - Skliarovo zahustenie TS 346/TS/Detva - Hlinisko

 
TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova

 
Rozhodnutie o umiestnení stavby Detva-Skliarovo zahustenie TS

 
Verejná vyhláška - PEMET STAV s.r.o.

 
TeleDat komunikačné systémy s.r.o. Banská Bystrica

 
Oznámenie o začatí uzemného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie zmeny stavby

 
Rozhodnutie rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň

 
Rychlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň

 
Verejná vyhláška - MI Mobil M.R.Štefánika

 
Verejná vyhláška - ústne pojednávanie R2

 
Verejná vyhláška 2 - elektrifikácia trate Zvolen - Fiľakovo

 
Verejná vyhláška - elektrifikácie trate Zvolen - Fiľakovo

 
Verejná vyhláška - stavebné povolenie J.Stehlík

 
Verejná vyhláška Igor Vilhanček

 
Verejná vyhláška - R2 Pstruša - Kriváň

 
Verejná vyhláška Jaroslav Stehlík, Piešť I.

 
Verejná vyhláška Igor Vilhanček

 
Rozhodnutie 3

 
Konanie o proteste prokurátora A.Hlinku2

 
Konanie o proteste prokurátora bytový dom A.Hlinku

 
Rozhodnutie1

 
Konanie o proteste prokurátora bytový dom Novosady

 
Verejná vyhláška - stavebné povolenie Michal Bučko

 
Verejná vyhláška - o začatí stavebného konania J.Stehlík

 
Verejná vyhláška - Nájomný dom 31 b.j. Detva Dolinky

 
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
 verej_vyhl_ur.pdf (226.1 kB) verej_vyhl_ur.pdf (226.1 kB)

 
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

 
Stavebné povolenie - komunikácia

 
Oznámenie o začatí konania o zmene účelu užívania stavby bez stavebných úprav

 
Verejná vyhláška zahusťovacia TS Piešť

 
Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 
Verejná vyhláška - Stredoslovenská energetika

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka